TUTVUSTUS  

Uus kodu

seb


 

Asukoht

Kavandatud hoone krunt aadressiga Raatuse tn. 83 asub Tartu kesklinnas, Raatuse ja Uus tänava risti lõunanurgas.

Hoone on krundile paigutatud vastavalt hoonestuskavas ette antud ehitusalale; lähtutud on Uus tn. 9/11 hoone kui vastava tänava äärse dominandi ehitusjoonest. Raatuse tänava hoonestuskava näeb ette perimetraalset, katkematut hoonestust krundi piiril.

Juurdesõit ja sissepääs krundile on ette nähtud Uus tänavalt rajatava sissesõidutee kaudu.

Projekti iseloomustus

1. Arhitektuur

Kortermaja on kavandatud ühe trepikojaga 8 korteriga korterelamuks. Esimesel korrusel asuvad büroopinnad. Neljas korrus moodustab 60% ehitisealusest pinnast. Lisaks trepile paikneb hoones lift.

Parkimine on lahendatud keldrikorrusel kogu krundi ulatuses. Parkimiskeldri katus haljastatakse.

Hoone on kavandatud selgelt eristatavate esinduslike tänavafassaadide ja hoovipoolsete lihtsama lahendusega fassaadidega.

Raatuse ja Uus tänava poole jäävad tumedast klaasist pinnad, mida liigendavad heledast kivist pilastrid. Klaasipinda on sisse lõigatud ebasümmeetrilise paigutusega lodþad; neljas korrus on taandega.

Naaberkruntide poole jäävad fassaadid on krohvitud; põhifassaadi must-hele rütm kordub vastupidiselt: hele krohvipind ja vertikaalsete joontena lahendatud tumedast klaasist aknad. Vertikaale lõikavad läbi tumedate servadega aþuursete puitkattega metallpiiretega rõdud.

Parkimisala katus on lahendatud ühiskasutuses haljasalana, kus paikneb laste mänguväljak; mida ümbritseb ca meetrikõrgune aed. Parkla maapinnast välja ulatuva osa välissein on monoliitbetoonist.

2. Ventilatsioon

Korterite nõuetekohane õhuvahetus on tagatud mehhaanilise väljatõmbega sansõlmedest ja köögist.

Õhu juurdevool tagatakse seintesse paigaldatud FRESH-tüüpi õhukanalite kaudu. Kõiki ruume on võimalik tuulutada ka avatava akna või rõduukse kaudu.

3. Heakord ja haljastus

Parkla katus kujundatakse konteinerites kõrghaljastuse ja murukattega puhkeaiaks. Paigaldatakse laste mängu-atraktsioonid ja istepingid.

Krunti piirab naaberkruntide poolt parkimiskorruse välissein ja sissesõidupanduse tugimüür; parkla katuseaia osas on lisaks rõdupiiretega analoogsed piirded ja korvhaljastus. Krundi Uus tänava poolsele küljele istutatakse madalakasvulisi, vähenõudlikke ilupuid.

Korterite juurde kuuluvad terrassiosad haljastatakse korteriomanike vastava soovi puhul.

Prügikastid erinevat tüüpi prügi jaoks paiknevad parkimismahu ees betoneeritud alusel asuvas suletavas pergolas.       Kindlus Grupp AS l Fortuuna 1 l 50603 Tartu l Tel. +372 7 114 497 l info@kindlusgrupp.ee wed by MD